Vacatures

American Football Club Lightning Leiden kan altijd een paar handige handjes of een stel stevige hersenen gebruiken. Het liefst natuurlijk allebei! Op de wedstrijddagen is naast meespelen of kijken naar de wedstrijd, altijd wat te doen. Lightning Leiden ontvangt vrijwilligers met open armen en steunt goede initiatieven altijd. Ben je op zoek naar een leuke vrijwilligersfunctie, kijk dan op de hieronder.
Mocht je geen vaste functie willen vervullen, maar wil je wel op een andere manier helpen? Kom dan eens langs en vraag naar de mogelijkheden!
Als je nog vragen hebt over één van de functies dan kan je die altijd stellen via het contactformulier. Meld je snel aan, We Need You!

Secretaris

Helaas heeft onze huidige secretaris Max van Alphen besloten zijn functie neer te leggen. Dit betekent dat vanaf heden opzoek zijn naar een nieuwe secretaris (m/v). Ben jij onze nieuwe aanwinst? Meld je aan of wil je meer informatie mail bestuur@lightningleiden.nl

Als secretaris fungeer je als een spin in het informatieweb van de vereniging. De secretaris wordt wel gekarakteriseerd als ‘het geheugen’ van de organisatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie.

Benodigde kennis en- of vaardigheden
Als secretaris ben je ordelijk van aard en sociaal vaardig. Het goed kunnen schrijven en overweg kunnen met tekstverwerkers is een pre.

 • Taken
  • Stuurt uitnodigingen met agenda voor vergaderingen.
  • Notuleert en bewaart goedgekeurde en getekende notulen en verslagen in een archief.
  • De secretaris ontvangt post, selecteert op urgentie en neemt passende actie samen met
    belanghebbenden en verantwoordelijken.
  • Verzendt post namens de vereniging voor zover dat binnen de verantwoordelijkheden
    past, soms zullen anderen, meerderen moeten tekenen.
  • Controleert of de handelingen en besluiten in lijn zijn met de statuten, huishoudelijk
    reglement en regelgeving.
  • Zorgt voor juiste inschrijving in registers (bijvoorbeeld: kamer van koophandel, bond)
    en neemt initiatief daartoe.
  • Doet tijdig en volledig opgave van teams voor de competitie.
  • Meldingen van tuchtzaken doorgeven aan spelers, teambegeleider, coach en
    bespreken binnen het bestuur. Direct actie ondernemen bij protesten en bij beroep op
    verzekering van de bond.
  • Organiseert een inventarisatie van welke teams de volgende competitie zullen
    inschrijven, inventariseert het benodigde kader en werft samen met het bestuur.
  • Houdt databank bij welke vaardigheden binnen de spelers en ouders aanwezig zijn.

Aanstellingsprocedure
Als secretaris kun je alleen tijdens een ALV worden verkozen. De functie geldt minimaal en maximaal voor 3 jaar waarna er weer een verkiezing moet plaats vinden. Bij deze verkiezing is het mogelijk om jezelf onbeperkt herkiesbaar te stellen.

Fysiotherapeuten ( in opleiding)

 • Verzorgt fysio consult bij Lightning Leiden
 • Tijden in overleg ( wedstrijddagen en trainingen)
 • Preventief spelers verzorgen

Medics ( in opleiding)

 • Tijden in overleg ( wedstrijddagen)
 • Verzorgt spelers preventief
 • Verzorgt spelers met blessures

Fotografen (in opleiding)

 • Verzorgt foto’s van wedstrijden eventueel uit en thuis
 • Verzorgt een fotosessies van onder andere accommodatie, spelers, coaches en bestuur

Barvrijwilligers

Lightning heeft sinds 2014 een gloednieuw clubhuis.

 • Draait bardiensten in overleg de Catering Coördinator
 • Tijden zijn volledig in overleg