Club van 100

Een club van 100 is een bekend fenomeen in de sport- en verenigingswereld en vormt een effectieve en laagdrempelige manier van het generen van inkomsten voor de vereniging. De Lightning Club van 100 is eind 2013 gestart en bestaat uit deelnemers die € 100,- per jaar per zetel inleggen, met het ultieme doel ooit 100 zetels groot te zijn.

De leden van de Lightning Club van 100 vormen een elite club en dragen een warm hart toe aan American Football en in het bijzonder Lightning Leiden. De jaarlijkse bijdrage wordt gebruikt voor investeringen in de club maar is niet zomaar bestemd voor de clubkas. Het geld wordt geïnvesteerd in specifieke projecten binnen de club, waarvan alle leden (jeugd tot senioren) profijt hebben.

De afgelopen jaren heeft de Club van 100 bij meerdere projecten geholpen. Enkele highlights hiervan zijn:

  • Bouw van ons clubhuis (2013)
  • De zonnepanelen op het dak
  • Nieuwe wedstrijdkleding
  • Terrasmeubilair
  • Reparatie van de Dyan Kralt wedstrijdwagen
  • Scorebord
  • Permanente geluidsinstallatie (2024)

Wat krijgen de leden van de Lightning Club van 100 ervoor terug?
Het belangrijkste voordeel als lid van de Lightning Club van 100 is dat je per geïnvesteerde € 100,- een zetel verkrijgt. Je hebt hiermee inspraak (een stem) in toekomstige investeringen. Het stemmen op nieuwe projecten geschiedt op een democratische basis. Waarbij simpelweg de meerderheid van de stemmen van de leden van de Lightning Club van 100 bepalen welk verenigingsproject er gesteund zal worden. Iedereen kan nieuwe investeringsplannen indienen, uiteraard zullen deze plannen op een juiste wijze gepresenteerd moeten worden.

Verder word je jaarlijks uitgenodigd voor een speciaal buffet. Hierbij kunnen de Lightning Club van 100 leden elkaar ontmoeten, genieten van een hapje en een drankje, de doelen voor de toekomst bespreken en uiteraard worden zij bedankt voor hun deelname.

Naast inspraak in de investeringen en een uitnodiging voor het jaarlijkse buffet, verkrijg je een eervolle naamsvermelding op het Lightning Club van 100 bord welke hangt in clubhuis en een digitale vermelding op de website.

Hoe word je lid?
Lid worden van de Lightning Club van 100 is eenvoudig. Je hoeft alleen maar het inschrijfformulier (hieronder te downloaden) in te vullen. Zo maak je als nieuw lid kenbaar dat je wilt deelnemen. Je kan je ook melden bij een van de bestuursleden. Pas nadat het bedrag is overgemaakt op het juiste rekeningnummer, ben je officieel lid. Spoedig na het lidmaatschap zal je toegevoegd worden aan zowel het Lightning Club van 100 ere bord als aan de ledenlijst op de website. Je kunt je gedurende het gehele jaar inschrijven in de Lightning Club van 100. Het stemrecht gaat, nadat de minimale betaling is ontvangen, per direct in. Je kunt bij de eerstvolgende stemronde met behulp van je zetel(s), de stem(men) laten gelden.

De betaling geschiedt als volgt:
Bedrag(en) te storten t.n.v. Lightning Leiden in Leiden, o.v.v. Club van 100 en je naam.
IBAN NL04 RABO 0322 5901 67

Inschrijfformulier Lightning Club van 100

Partner programma's

© Copyright 2024 Lightning Leiden | Website door Webmazing