Bestuur & Organisatie

Naam: Jan Beij
Functie: Voorzitter
Email: voorzitter@lightningleiden.nl
Telefoonnummer:  –
Functie omschrijving: Vertegenwoordigt Lightning actief, zowel binnen als buiten Lightning.
Coördineert bestuurstaken en delegeert op stimulerende wijze.
Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid.
Zit bestuurs- en ledenvergaderingen voor.
Naam: Drs. Walter Emmel
Functie: Secretaris
Email: secretaris@lightningleiden.nl
Telefoonnummer:
Functie omschrijving: Informatie voorziening intern en binnen de AFBN.
Algemene administratie.
Naam: Karin Beij
Functie: Penningmeester
Email: penningmeester@lightningleiden.nl
Telefoonnummer: 06 28 123 332
Functie omschrijving: Financieel beleid.
Bewaking geldstromen.
Investeringsbeleid & controle.
Naam: Patrick van der Vlist
Functie: Technische zaken
Email: technischezaken@lightningleiden.nl
Telefoonnummer:
Functie omschrijving: Beheer van de wedstrijdreglementen.
Algemeen contactpersoon technische zaken.
Naam: Niels Neuteboom
Functie: Facilitaire Zaken
Email: fz@lightningleiden.nl
Telefoonnummer:
Functie omschrijving: Draagt zorg voor bestellingen.
Beheer van voorraden.
Draagt zorg voor ( periodiek) onderhoud aan materiaal en gebouw.
Naam: Maurice van der Vliet
Functie: Marketing & Communicatie
Email: communicatie@lightningleiden.nl
Telefoonnummer:
Functie omschrijving: Interne- en externe communicatie.
Marketing uitingen, publicaties, ontwerp, planning en uitvoer.
Naam: Bryan Emanuels & Jorden Beij
Functie: Webmaster
Email: webmaster@lightningleiden.nl
Telefoonnummer:
Functie omschrijving: Beheer website.
Beheer social media.
Naam: Dr. Mark Bright
Functie: Recruitment
Email: recruiting@lightningleiden.nl
Telefoonnummer:  –
Functie omschrijving: Aantrekken van nieuwe (buitenlandse) spelers
Contact leggen en onderhouden met nieuwe spelers
Motiveren en stimuleren van nieuwe spelers
Naam: Priscilla Kralt
Functie: Coördinator Medic
Email: medic@lightningleiden.nl
Telefoonnummer:
Functie omschrijving: Coördineren van medische zaken binnen de club
Naam: Mark Tegelaar
Functie: Jeugdzaken
Email: jeugdzaken@lightningleiden.nl
Telefoonnummer:
Functie omschrijving: Coördineren van jeugdzaken
Jeugdbeleid bepalen
Naam: Dieta de Lange
Functie: Public Relations
Email: publicrelations@lightningleiden.nl
Telefoonnummer:
Functie omschrijving: Werven en behouden van partners. Werven van eventuele sponsors.
Contact met de pers en de media.
Naam: Kim Mikkers
Functie: Ledenadministratie
Email: ledenadministratie@lightningleiden.nl
Telefoonnummer:
Functie omschrijving: Beheer van de ledenadministratie.
In- en uitschrijving leden bij zowel de club als de bond.

Klik hier voor de meest actuele vacatures