Start nieuwbouw een feit!

Lightning Leiden - Eerste paal 01

Op vrijdag 7 juni werd de eerste paal van het nieuwbouwproject de grond in geslagen!

Onder toeziend oog van onder andere Kortbalvereniging KZD en American Football Club Lightning Leiden sloeg de heimachine de eerste paal in de grond. Hiermee is de start van de bouw van het nieuwe sportcomplex een feit…

Het ontwerp zal uit een strook bestaan waarop de sporter/bezoeker door een verlengde toegangsbrug naar een centraal punt wordt geleid. Vanaf dit centrale punt is een goed overzicht over het gehele sportpark en kan een keuze worden gemaakt van wat het doel is van het bezoek.

De gebouwen die op de strook worden gesitueerd worden zo vormgegeven dat de functie duidelijk herkenbaar is, gesloten volumes voor de privé functies, de kleedruimten, en open volumes voor de openbare functies, de clubgebouwen. Aan de noordzijde worden onder andere vier nieuwe kleedruimten gerealiseerd. Aan de zuidzijde zullen de bestaande verouderde kleedruimten worden gesloopt en vervangen door 4 kleedruimten, ruime bergingen en een EHBO-ruimte. De verschillende volumes worden door middel van een omkaderend dakelement verbonden tot één sportaccommodatie, zodat er een collectief geheel ontstaat waarbinnen iedere club toch ruimte heeft voor zijn eigen individuele identiteit.

Daarnaast wordt de connectie met de wijk sterk verbeterd. De groenstrook aan de Montgomerystraat wordt uitgedund waardoor het sportpark zichtbaar wordt en de beleving vanaf de straat toeneemt. De accommodatie zal zonder achterkanten vormgegeven worden en de open volumes maken interactie met zowel het sportpark als de Montgomerystraat mogelijk.
(Bron: van Rhijn Bouw)

Partner programma's

© Copyright 2024 Lightning Leiden | Website door Webmazing