LitH: Lening aan Lightning

Lightning Leiden In The House 2De Leidse American Football Club Lightning Leiden is opzoek naar jou en vraagt je hulp. Wij zijn opzoek naar vrienden, partners, liefhebbers, maatschappelijk betrokken partners die sport in het algemeen en American Football in het bijzonder een warm hart toedragen. Waarom? Omdat Lightning Leiden de gelegenheid heeft gekregen om in eigen beheer een clubhuis te bouwen en jou daar graag bij betrekt. Wij willen je vragen te participeren in het project ‘Lightning in the House’ dat uiteindelijk moet resulteren in een volwaardig onderkomen voor alle leden en haar vrienden.

Hoe kun je helpen?
Om de benodigde financiële middelen te vergaren start Lightning Leiden verschillende acties om  fondsen te werven. Zo kan iedereen symbolische bouwstenen kopen met de actie ‘Draag je steentje bij’. Iedereen kan lid worden van de ‘Lightning Club van 100′ en is het mogelijk om een geldbedrag te lenen aan Lightning Leiden door middel van de actie ‘Lening aan Lightning’.

Deze actie ‘Lening aan Lightning’ vormt voor jou DE manier om een sportclub te steunen! Sterker nog, je kunt zelfs rendement behalen uit je lening.

Hoe werkt het?
Het leensysteem is relatief eenvoudig en flexibel. Je kunt kiezen uit verschillende bedragen en rentepercentages. Lightning Leiden wil terugbetaling van de lening uit de contributie voorkomen en trekt mede daarom een periode van 10 jaar uit, om je geleende geld en de eventuele rente terug te betalen.

U kunt kiezen uit de volgende uit te lenen bedragen:

□        €          500,00
□        €      1.000,00
□        €      2.500,00
□        €      5.000,00

Vervolgens kun je kiezen uit de volgende rentepercentages, welke jaarlijks worden overgemaakt:

□        0%
□        1%
□        2%

Als deelnemer aan de actie ‘Lening aan Lightning’, ontvang je een naamsvermelding op het ‘Lightning in the House’ erebord. Het bord zal permanent worden geplaatst in het nieuwe clubhuis en hiermee is voor iedereen zichtbaar dat je een aandeel hebt in het realiseren van dit mooie project. Daarnaast ontvang je een officieel certificaat met bijbehorend contract waarin alle afspraken zoals gemaakt, overzichtelijk staan vermeld.

Wanneer je ervoor kiest de vereniging financieel te ondersteunen, kun je contact opnemen met de penningmeester van Lightning Leiden, Karin Beij (zie de contactgegevens hieronder). Je kunt bij haar aangeven welk bedrag je wilt uitlenen en welk rentepercentage je hierover wilt ontvangen. Vervolgens wordt de overeenkomst gezamenlijk getekend en ben je na betaling, officieel partner van American Football Club Lightning Leiden en het Lightning in the House project.

Hoe betaalt Lightning Leiden je terug?
Zoals eerder aangegeven wil Lightning Leiden ten alle tijden voorkomen dat de leningen worden terugbetaald uit contributiegelden. Het is de bedoeling dat dit hoofdzakelijk uit de bar omzet wordt terugbetaald. Naast de vele thuiswedstrijden met publiek, wordt er omzet gegenereerd door het organiseren van activiteiten als feesten, partijen, bedrijfsclinics en schoolactiviteiten. Verder staan er verschillende evenementen, al dan niet gerelateerd aan American Football, gepland. Je moet hierbij denken aan het ‘live’ kijken van NFL wedstrijden, het organiseren van een Superbowl Party, (winter)barbecues, kaartavonden en daarnaast het realiseren van verschillende sociaal maatschappelijke (wijk)activiteiten. Dit alles om zoveel mogelijk omzet en gezelligheid te genereren voor het nieuwe clubhuis!

Contactgegevens
Neem vandaag nog contact op voor een mooi gebaar aan Lightning Leiden. Word partner van een unieke vereniging en steun Lightning Leiden in het realiseren van het project ’Lightning in the House’.

Karin Beij | Penningmeester Lightning Leiden
Telefoon: +31 (0)628123332
Email: penningmeester@lightningleiden.nl
Website: www.lightningleiden.nl
Postbus: 2068, 2301 CB Leiden

Partner programma's

© Copyright 2024 Lightning Leiden | Website door Webmazing