LitH: Club van 100

Lightning Leiden - Club van 100 Bord 01 copyLightning in the House
American Football Club Lightning Leiden hoopt in de nabije toekomst te beschikken over een eigen clubhuis op Sportpark Montgomery. Het realiseren van het clubhuis staat beter bekend als het project: ‘Lightning in the House’. Om dit project te kunnen realiseren hoopt Lightning Leiden met verschillende fondswervingsacties de begroting te kunnen dichten.

Word lid van de Lightning Club van 100!
Een club van 100 is een bekend fenomeen in de sport- en verenigingswereld en vormt een effectieve manier van het generen van inkomsten voor de vereniging. De Lightning Club van 100 bestaat zoals de naam al zegt, uit 100 deelnemers. De leden van de Lightning Club van 100 vormen een elite club en dragen een warm hart toe aan American Football en in het bijzonder Lightning Leiden. Ieder lid betaalt jaarlijks honderd euro, die wordt gebruikt voor investeringen in de club. Dit geld is niet zomaar bestemd voor de clubkas. Het geld wordt geïnvesteerd in specifieke projecten binnen de club, waarvan alle leden (jeugd tot senioren) profijt hebben. Bijvoorbeeld de inboedel van het nieuwe clubhuis. Denk hierbij aan meubels, apparatuur en andere faciliteiten. Dit is het idee achter de Lightning Club van 100.

Wat krijgen de leden van de Lightning Club van 100 ervoor terug?
Het belangrijkste voordeel als lid van de Lightning Club van 100 is dat je met de geïnvesteerde honderd euro (of meer) een zetel verkrijgt. Je hebt hiermee inspraak (een stem) in toekomstige investeringen. Het stemmen op nieuwe projecten geschiedt op een democratische basis. Waarbij simpelweg de meerderheid van de stemmen van de leden van de Lightning Club van 100 bepalen welk verenigingsproject er gesteund zal worden. Iedereen kan nieuwe investeringsplannen indienen, uiteraard zullen deze plannen op een juiste wijze gepresenteerd moeten worden.

Verder word je jaarlijks uitgenodigd voor een speciaal buffet. Hierbij  kunnen de Lightning Club van 100 leden elkaar ontmoeten, genieten van een hapje en een drankje, de doelen voor de toekomst bespreken en uiteraard worden zij bedankt voor hun deelname.

Naast inspraak in de investeringen en een uitnodiging voor het jaarlijkse buffet, verkrijg je een eervolle naamsvermelding op het Lightning Club van 100 bord bij de ingang van het nieuwe Lightning Leiden clubhuis. Hiermee worden de leden van de Lightning Club van 100 eervol vermeld en zal voor iedereen zichtbaar zijn wie Lightning Leiden een warm hart toedraagt. Tevens zal je digitaal worden vermeld op de website.

Hoe word je lid?
Lid worden van de Lightning Club van 100 is eenvoudig. Middels een inschrijfformulier (hieronder te downloaden), maak je als nieuw lid kenbaar dat je wilt deelnemen. Nadat het bedrag is overgemaakt op het juiste rekeningnummer, ben je officieel lid. Spoedig na het lidmaatschap zal je toegevoegd worden aan zowel het Lightning Club van 100 erebord bij de ingang van het clubhuis en aan de ledenlijst op de website. Hierbij geldt, wie zich als eerste inschrijft zal bovenaan het bord worden weergegeven. Daarnaast zal bij de vermelding op het bord de datum worden vermeld, zodat voor iedereen zichtbaar is vanaf welk moment het lid is toegetreden.

Je kunt je gedurende het gehele jaar inschrijven in de Lightning Club van 100. Het stemrecht gaat, nadat de minimale betaling is ontvangen, per direct in. Je kunt bij de eerstvolgende stemronde met behulp van je zetel(s), de stem(men) laten gelden.

De betaling geschiedt als volgt:
Bedrag(en) te storten t.n.v. Lightning Leiden in Leiden, o.v.v. club van 100 en overeenkomst nummer(s).

ABN AMRO  55.59.88.015
IBAN NL30ABNA0555988015
BIC ABNANL2A

nadat beide partijen een overeenkomst hebben getekend. De overeenkomst heeft een uniek nummer welke altijd bij betaling en/of correspondentie vermeld moet worden. De overeenkomst wordt samen met de penningmeester van Lightning Leiden getekend en afgerond. Je krijgt vervolgens het unieke nummer.

*Ieder lid van de Lightning Club van 100 is vrij om meer dan honderd euro te doneren. Per honderd euro verkrijgt een lid één zetel en daarmee één stem. Hierbij geldt geen maximum van het te doneren bedrag, echter, een lid van de Lightning Club van 100 kan een maximum van drie zetels (stemmen) verkrijgen met het gedoneerde bedrag. Dit om de democratische werking van de Lightning Club van 100 te waarborgen.

Lightning Leiden – Inschrijfformulier Lightning Club van 100

Partner programma's

© Copyright 2024 Lightning Leiden | Website door Webmazing