ALV uitgesteld ivm coronavirus

Het bestuur van Lightning Leiden heeft vanwege het coronavirus besloten om de Algemene Ledenvergadering van 19 mei uit te stellen. Volgens onze statuten zijn we verplicht om éénmaal per jaar, binnen 6 maanden na het afsluiten van het kalender jaar, een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden. Tot nu toe heeft deze ALV vaak tweemaal per jaar plaats gevonden, één in het voorjaar en één in het najaar. Op basis van de Corona-spoedwet heeft het NOC/NSF advies uitgebracht over uitstel van de ALV. Eén van de opties is om de ALV tot maximaal 4 maanden uit te stellen na de laatste datum die in de statuten staat voorgeschreven. Op grond hiervan heeft het bestuur besloten om de geplande ALV’s samen te voegen en dit jaar slechts één ALV te houden. De nieuwe datum voor de ALV is 15 oktober.
Wij hopen dat alle betrokkenen dan aanwezig willen en kunnen zijn.

Partner programma's

© Copyright 2024 Lightning Leiden | Website door Webmazing