Alle teams weer aan de slag!

Afgelopen maand mocht de jeugd weer voorzichtig starten met trainen. Training vond plaats met extra RIVM maatregelen. Zowel op het veld als daarbuiten zijn er regels bijgekomen zoals;

Houd 1,5 m afstand, breng je eigen spullen mee, thuis omkleden, etc. etc.

Door goede resultaten mag de jeugd vanaf 1 juni de anderhalve meter regel loslaten (let op: buiten de training is deze 1,5m nog steeds van kracht). Dit geldt tot de leeftijd van 18 jaar.

De gemeente heeft aangegeven er op toe te zien dat er geen ouders tijdens de trainingen op het sportpark aanwezig mogen zijn. Als sportclubs zich hier niet aan houden zal er een boete worden uitgeschreven. Hierbij roept Lightning Leiden alle ouders op om hun kind/kinderen bij het hek af te zetten en buiten het sportpark te wachten of naar huis te gaan tot de training afgelopen is.

Naast het vervallen van de afstandsregel tot en met 18 jaar op het veld is er nog meer goed nieuws. De seniors gaan weer starten met trainen. Ook zij moeten zich houden aan de regels van het RIVM. Dit betekent voor hen o.a. thuis omkleden, eigen spullen mee, thuis douchen. De kleedkamers en het clubhuis blijven ook voor de seniors tot nader order gesloten.

De trainingstijden zijn vanaf 1 juni als volgt:

Woensdagavond
19.30 – 21.00 Cadets & JT
20.30 – 22.00 SFF
Vrijdagavond
18.45 – 19.45 Peewees
20.00 – 21.00 Cubs
20.30 – 22.00 SFC

Yes!! Iedereen straks weer terug op het veld. Wij vragen je nogmaals om de regels op te volgen want alleen samen krijgen we het corona virus onder controle.

Partner programma's

© Copyright 2024 Lightning Leiden | Website door Webmazing