Verslag ALV 11 Oktober

Lightning Leiden Voorzitter Ad InterimDe ledenvergadering is op zaterdag 11 oktober jl. om 16:00 uur @LightningHome gehouden, er waren 4 bestuursleden, 13 leden aanwezig en vijf mandaten ontvangen.

Tijdens de vergadering werd de begroting gepresenteerd en goedgekeurd, bijzonderheid hierbij was extra informatie met betrekking tot het clubhuis, er dient namelijk € 2000 per maand aan omzet gedraaid te worden om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, alle leden dienen hierbij te helpen. Daarnaast is besproken dat het visiedocument zo goed als afgerond is, prioriteit bij Lightning ligt nu bij het uitbreiden van de caochingstaff en het ledenaantal.

De doelstellingen en successen van Lightning zijn per onderdeel binnen vergadering gedeeld, in het bijzonder werd er gestemd over verslaglegging in een medisch dossier waardoor er binnen de medische staff beter gewerkt kan worden. Verder loopt de bestuurstermijn van Karin Beij (als penningmeester) af waardoor deze taak medio december vacant komt en Karin Beij op Interim-basis tot de volgende ledenvergadering, medio maart, zal dienen.

Na de ledenvergadering hebben een 16-tal leden gebarbecued en een klein feestje gehouden.

De volgende ALV staat gepland op zaterdag 14 maart 2015. Reserveer deze datum alvast in je agenda.