Vacature Headcoach Cadets

Lightning Leiden - GezochtVacature Headcoach Cadets Full Contact

Per 1 juli jl. is er een vacature ontstaan bij het jongste tackle team van Lightning Leiden.

De headcoach van het Cadetteam valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid technische zaken. De coach verzorgt trainingen en zijn leider van de betreffende team gedurende de wedstrijden. Daarnaast heeft de coach de verantwoordelijkheid tot het aanstellen en controleren van de teammanagers. Er dient minstens één teammanager per team beschikbaar te zijn. Verder is de coach verantwoordelijk voor het werven van nieuwe spelers voor de betreffende teams.De coach mag hun staff uitbreiden in overleg met het bestuurslid technische zaken. Vrijwel alle beslissingen over veranderingen aan het team of de coachingstaff zullen te allen tijden in overleg met technische zaken plaatsvinden.

Technische zaken bepaalt samen met de coaches de doelen per seizoen. Dit kan betrekking hebben op het aantal te werven spelers, het aanstellen van een geschikte teammanager, sportieve resultaten of overige teamgerelateerde zaken.

Een coach dient ten alle tijden het team en haar spelers te motiveren en te ondersteunen. Hij of zij wordt direct verantwoordelijk gehouden voor het reilen en zeilen van de betreffende teams.

Spelers kunnen niet op hetzelfde moment de functie van coach vervullen. Een speler kan hoogstens de functie van captain, dan wel trainer innemen naast de rol van speler. Het is belangrijk dat deze scheiding stand houdt om belangenverstrengelingen binnen een team te voorkomen. Captains en trainers staan te allen tijden onder de verantwoordelijkheid van de coach of coaches.

Benodigde kennis en- of vaardigheden
Het is belangrijk om affiniteit te hebben met jeugd. Het sociale aspect binnen het team staat in een zeer hoog vaandel bij Lightning Leiden. Daarnaast is American Football ervaring een pré.

Aanstellingsprocedure
Als coach word je door het bestuur aangewezen en benoemt. De functie geldt voor minimaal drie jaar en wordt per termijn bij wederzijdse goedkeuring verlengd voor nog een periode van drie jaar. Deze functie heeft geen maximale termijn waarna deze persoon zich herkiesbaar moet stellen.

Stuur vóór 20 augustus een motivatie en cv naar technischezaken@lightningleiden.nl