Tag: technische zaken

Vacature Bestuurslid Technische Zaken

Lightning Leiden - MontgomeryfieldVacature Bestuurslid Technische Zaken

Als bestuurslid technische zaken binnen Lightning heb je drie verantwoordelijkheden: het managen van de coaching staff, zorgdragen dat alle besluiten reglementair correct verlopen en het waarborgen van de speltechnische visie binnen de vereniging.

Lightning heeft 6 disciplines (peewees, cubs, cadets, jeugd tackle, senior tackle en senior flag) die elk een eigen coaching staff heeft. Deze moeten volledig bemand zijn en goed onderling en met elkaar samenwerken. Daarnaast is het van belang dat de juiste coach op de goede plek te plaatsen om zo het beste resultaat te behalen. Daarnaast krijgt het bestuurslid technische zaken veel te maken met de reglementen van de eigen vereniging en vooral die van de AFBN. Door goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen binnen de AFBN kan hier tijdig op worden ingespeeld en de gevolgen hiervan te vertalen naar de eigen vereniging. Als laatste moet de visie van Lightning op speltechnisch gebied gewaarborgd blijven. Deze heeft haar oorsprong binnen het technisch beleid wat is afgeleid van de verenigingsvisie en recent wetenschappelijk onderzoek.

Er is een nauwe samenwerking met de coaching staff en het kaderlid facilitaire zaken. Hierdoor kunnen alle trainingen op correcte wijzen worden uitgevoerd binnen de faciliteiten van Lightning. Deze functie kost ongeveer 4 uur per week exclusief vergaderingen.

Benodigde kennis en vaardigheden

  • Weten wat er voor elke discipline vereist is op het gebied van speltechnisch, coaching en faciliteiten
  • Om kunnen gaan met reglementaire teksten

Taken

  • Draagt zorg dat elke discipline voldoende adequate coaches heeft
  • Draagt zorg dat de coaches training het technisch beleid naleven
  • Behandeld vragen en verzoeken vanuit de coaches af
  • Contact onderhouden met de AFBN Wedstrijdcommissie
  • Controleert of de handelingen en besluiten van de vereniging in lijn zijn met alle relevante reglementen
  • Fungeert binnen de vereniging als aanspreekpunt omtrent alle regelgeving
  • Bereid de technische vergaderingen van de AFBN voor en is hierbij aanwezig

Aanstellingsprocedure

Het bestuurslid kan alleen tijdens een ALV door de leden verkozen worden. Om de drie jaar moet hij / zij herkozen worden om plaats te nemen in het bestuur. Binnen het bestuur wordt de functie van technische zaken verdeeld.
Bij voldoende kandidaten zal op de ALV van 14 maart het nieuwe bestuurslid worden gekozen.

Voor meer informatie over de functie technische zaken, mail communicatie@lightningleiden.nl

Wilt u solliciteren? Stuur uw motivatie plus cv naar communcatie@lightningleiden.nl

Drewes Neemt Afscheid Als Bestuurslid

Lightning Leiden - Drewes TebbesVia deze manier wil ik alle leden van Lightning en de rest van American Football Nederland laten weten dat ik mijn bestuursfunctie technische zaken binnen Lightning per 1 februari neer zal leggen. Ik zal meer tijd in het bondsbestuur gaan stoppen en heb hierdoor niet de ruimte om voor 100% de functie van technische zaken bij Lightning te vervullen.

Ik vind het lastig om te doen omdat Lightning een hele sterke stijgende lijn heeft ingezet en ik hoop van harte dat deze vast zal worden gehouden. Met het opstellen van het visiedocument, de nieuwe structuur binnen de vereniging en de realisatie van het clubhuis is een bijzonder goed fundament neergezet waar de vereniging op kan bouwen.

Helaas is er nog geen opvolger, die de functie technische zaken op zich gaat nemen. Diegene die ik op het oog had vervuld op dit moment al andere functies binnen de vereniging die ook belangrijk zijn. De grootste taak voor het volgende bestuurslid technische zaken wordt het verder aanvullen van de coaching staff. Hierin zijn al meerdere belangrijke stappen gezet maar heeft nog veel aandacht nodig. Daarnaast ligt er een wetenschappelijk onderbouwd technisch beleid ter ondersteuning. Voor nu zal de rest van het bestuur mijn zaken waarnemen totdat er een opvolger is.

Ben ik dan helemaal weg bij Lightning? Natuurlijk niet! Ik zal nog vaak genoeg achter de bar staan of Lightning aanmoedigen langs de zijlijn wanneer ik niet hoef te fluiten. Ik ben in de herfst van ’99 bij de club gekomen en zal altijd onderdeel van t meubilair blijven. Alleen nu als vrijwilliger in plaats van bestuurslid.

De vacature van bestuurslid technische zaken zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd op de Lightning website. Houd de Lightning site in de gaten voor deze vacature.