Tag: bestuurslid technische zaken

Vacature Bestuurslid Technische Zaken

Lightning Leiden - MontgomeryfieldVacature Bestuurslid Technische Zaken

Als bestuurslid technische zaken binnen Lightning heb je drie verantwoordelijkheden: het managen van de coaching staff, zorgdragen dat alle besluiten reglementair correct verlopen en het waarborgen van de speltechnische visie binnen de vereniging.

Lightning heeft 6 disciplines (peewees, cubs, cadets, jeugd tackle, senior tackle en senior flag) die elk een eigen coaching staff heeft. Deze moeten volledig bemand zijn en goed onderling en met elkaar samenwerken. Daarnaast is het van belang dat de juiste coach op de goede plek te plaatsen om zo het beste resultaat te behalen. Daarnaast krijgt het bestuurslid technische zaken veel te maken met de reglementen van de eigen vereniging en vooral die van de AFBN. Door goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen binnen de AFBN kan hier tijdig op worden ingespeeld en de gevolgen hiervan te vertalen naar de eigen vereniging. Als laatste moet de visie van Lightning op speltechnisch gebied gewaarborgd blijven. Deze heeft haar oorsprong binnen het technisch beleid wat is afgeleid van de verenigingsvisie en recent wetenschappelijk onderzoek.

Er is een nauwe samenwerking met de coaching staff en het kaderlid facilitaire zaken. Hierdoor kunnen alle trainingen op correcte wijzen worden uitgevoerd binnen de faciliteiten van Lightning. Deze functie kost ongeveer 4 uur per week exclusief vergaderingen.

Benodigde kennis en vaardigheden

  • Weten wat er voor elke discipline vereist is op het gebied van speltechnisch, coaching en faciliteiten
  • Om kunnen gaan met reglementaire teksten

Taken

  • Draagt zorg dat elke discipline voldoende adequate coaches heeft
  • Draagt zorg dat de coaches training het technisch beleid naleven
  • Behandeld vragen en verzoeken vanuit de coaches af
  • Contact onderhouden met de AFBN Wedstrijdcommissie
  • Controleert of de handelingen en besluiten van de vereniging in lijn zijn met alle relevante reglementen
  • Fungeert binnen de vereniging als aanspreekpunt omtrent alle regelgeving
  • Bereid de technische vergaderingen van de AFBN voor en is hierbij aanwezig

Aanstellingsprocedure

Het bestuurslid kan alleen tijdens een ALV door de leden verkozen worden. Om de drie jaar moet hij / zij herkozen worden om plaats te nemen in het bestuur. Binnen het bestuur wordt de functie van technische zaken verdeeld.
Bij voldoende kandidaten zal op de ALV van 14 maart het nieuwe bestuurslid worden gekozen.

Voor meer informatie over de functie technische zaken, mail communicatie@lightningleiden.nl

Wilt u solliciteren? Stuur uw motivatie plus cv naar communcatie@lightningleiden.nl