Tag: Bestuur

Vacature Voorzitter Lightning Leiden

originalLightning Leiden heeft de afgelopen periode veel plezier gehad van de Voorzitter Myriam Beck. Myriam heeft verschillende projecten opgepakt.  Lightning wil Myriam van harte bedanken voor haar tomeloze inzet.

De functie voorzitter is dan ook per direct beschikbaar. Jan Beij zal de functie op ad interim basis invullen.

Mocht jij graag een andere functie binnen Lightning willen vervullen, klik hier

Vacature Voorzitter:

Ben jij, een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om sturing te geven aan een bloeiende vereniging in Lightning Leiden. Lightning Leiden is een grote familie met prestatiedrang. Heb je hart voor jeugd, senioren en sportbeleid, dan zij we op zoek naar jou, een inspirerende voorzitter!

Bestuurslid Voorzitter

 • Vertegenwoordigt diverse belangen binnen Lightning Leiden en treedt zodanig naar buiten.
 • Vertegenwoordigt Lightning actief, zowel intern als extern.
 • Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor.
 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze.
 • Zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging.
 • Onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners.
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging.
 • Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen.

Voor meer informatie of interesse mail naar secretaris@lightningleiden.nl

Vacatures Lightning

Lightning Leiden - We need youAmerican Football Club Lightning Leiden kan altijd een paar handige handjes of een stel stevige hersenen gebruiken. Het liefst natuurlijk allebei! Op de wedstrijddagen is naast meespelen of kijken naar de wedstrijd, altijd wat te doen. Lightning Leiden ontvangt vrijwilligers met open armen en steunt goede initiatieven altijd. Ben je op zoek naar een leuke vrijwilligersfunctie, kijk dan hieronder voor de huidige vacatures. Mocht je geen vaste functie willen vervullen, maar wil je wel op een andere manier helpen? Kom dan eens langs en vraag naar de mogelijkheden!
Vacatures:

Bestuur
Voorzitter
Technische Zaken

Kaderleden
Headcoach Senior Flag Football
Headcoach Junior Full Contact
Assistent Coach Junior Full Contact
Teammanager Junior Full Contact
Headcoach Cadets Full Contact
Assistent Coach Cadets Full Contact
Teammanager Cadets Full Contact
Assistent Coach Senior Full Contact ( defensive line)
Clinics Coördinator
Audio- Video team
Fysiotherapeuten ( in opleiding)
Medics ( in opleiding)
Fotografen ( in opleiding)
Evenementen ( projectbasis)
Bardiensten
Public Relations (partners)

Klik hier voor alle informatie per functie en het aantal uren. Wordt jij Lightning nieuwste vrijwilligers, meld je nu aan bij Maurice van der Vliet communicatie@lightningleiden.nl

 

Vacature Bestuurslid Technische Zaken

Lightning Leiden - MontgomeryfieldVacature Bestuurslid Technische Zaken

Als bestuurslid technische zaken binnen Lightning heb je drie verantwoordelijkheden: het managen van de coaching staff, zorgdragen dat alle besluiten reglementair correct verlopen en het waarborgen van de speltechnische visie binnen de vereniging.

Lightning heeft 6 disciplines (peewees, cubs, cadets, jeugd tackle, senior tackle en senior flag) die elk een eigen coaching staff heeft. Deze moeten volledig bemand zijn en goed onderling en met elkaar samenwerken. Daarnaast is het van belang dat de juiste coach op de goede plek te plaatsen om zo het beste resultaat te behalen. Daarnaast krijgt het bestuurslid technische zaken veel te maken met de reglementen van de eigen vereniging en vooral die van de AFBN. Door goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen binnen de AFBN kan hier tijdig op worden ingespeeld en de gevolgen hiervan te vertalen naar de eigen vereniging. Als laatste moet de visie van Lightning op speltechnisch gebied gewaarborgd blijven. Deze heeft haar oorsprong binnen het technisch beleid wat is afgeleid van de verenigingsvisie en recent wetenschappelijk onderzoek.

Er is een nauwe samenwerking met de coaching staff en het kaderlid facilitaire zaken. Hierdoor kunnen alle trainingen op correcte wijzen worden uitgevoerd binnen de faciliteiten van Lightning. Deze functie kost ongeveer 4 uur per week exclusief vergaderingen.

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Weten wat er voor elke discipline vereist is op het gebied van speltechnisch, coaching en faciliteiten
 • Om kunnen gaan met reglementaire teksten

Taken

 • Draagt zorg dat elke discipline voldoende adequate coaches heeft
 • Draagt zorg dat de coaches training het technisch beleid naleven
 • Behandeld vragen en verzoeken vanuit de coaches af
 • Contact onderhouden met de AFBN Wedstrijdcommissie
 • Controleert of de handelingen en besluiten van de vereniging in lijn zijn met alle relevante reglementen
 • Fungeert binnen de vereniging als aanspreekpunt omtrent alle regelgeving
 • Bereid de technische vergaderingen van de AFBN voor en is hierbij aanwezig

Aanstellingsprocedure

Het bestuurslid kan alleen tijdens een ALV door de leden verkozen worden. Om de drie jaar moet hij / zij herkozen worden om plaats te nemen in het bestuur. Binnen het bestuur wordt de functie van technische zaken verdeeld.
Bij voldoende kandidaten zal op de ALV van 14 maart het nieuwe bestuurslid worden gekozen.

Voor meer informatie over de functie technische zaken, mail communicatie@lightningleiden.nl

Wilt u solliciteren? Stuur uw motivatie plus cv naar communcatie@lightningleiden.nl