Tag: Algemene Leden Vergadering

ALV Lightning Met Workshop

Lightning Leiden - ALV maart 2015Beste leden van Lightning Leiden,

Het bestuur van Lightning Leiden nodigt jullie uit voor een algemene leden vergadering (ALV). De ALV zal plaatsvinden op zaterdag 14 maart.

De agenda en de informatie over de ALV is reeds gemaild aan alle leden. Het is belangrijk dat je je stem laat gelden over de toekomst van onze American Football Club, Lightning Leiden.

Dit jaar zal Jip Regtop Fysiotherapie een workshop verzorgen tijdens de ALV. Het financiële gedeelte van het jaar 2014 wordt afgerond. Ook worden de openstaande vacatures, Voorzitter, Technische Zaken en de Coach Cadets / Juniors behandeld.

ALV informatie:
Datum: zaterdag 14 maart 2015
Aanvang: 17:00 uur
Locatie: Lightning Leiden Clubhuis
Ben je verhinderd? Verlies je stem niet, eventuele mandaten kunnen naar secretaris@lightningleiden.nl worden gestuurd.

Mocht je de gestuurde informatie nog niet ontvangen hebben, stuur een mail naar secretaris@lightningleiden.nl

We zien jullie graag op zaterdag 14 maart 2014!

Met sportieve groet,
Het bestuur van Lightning Leiden

Drewes Neemt Afscheid Als Bestuurslid

Lightning Leiden - Drewes TebbesVia deze manier wil ik alle leden van Lightning en de rest van American Football Nederland laten weten dat ik mijn bestuursfunctie technische zaken binnen Lightning per 1 februari neer zal leggen. Ik zal meer tijd in het bondsbestuur gaan stoppen en heb hierdoor niet de ruimte om voor 100% de functie van technische zaken bij Lightning te vervullen.

Ik vind het lastig om te doen omdat Lightning een hele sterke stijgende lijn heeft ingezet en ik hoop van harte dat deze vast zal worden gehouden. Met het opstellen van het visiedocument, de nieuwe structuur binnen de vereniging en de realisatie van het clubhuis is een bijzonder goed fundament neergezet waar de vereniging op kan bouwen.

Helaas is er nog geen opvolger, die de functie technische zaken op zich gaat nemen. Diegene die ik op het oog had vervuld op dit moment al andere functies binnen de vereniging die ook belangrijk zijn. De grootste taak voor het volgende bestuurslid technische zaken wordt het verder aanvullen van de coaching staff. Hierin zijn al meerdere belangrijke stappen gezet maar heeft nog veel aandacht nodig. Daarnaast ligt er een wetenschappelijk onderbouwd technisch beleid ter ondersteuning. Voor nu zal de rest van het bestuur mijn zaken waarnemen totdat er een opvolger is.

Ben ik dan helemaal weg bij Lightning? Natuurlijk niet! Ik zal nog vaak genoeg achter de bar staan of Lightning aanmoedigen langs de zijlijn wanneer ik niet hoef te fluiten. Ik ben in de herfst van ’99 bij de club gekomen en zal altijd onderdeel van t meubilair blijven. Alleen nu als vrijwilliger in plaats van bestuurslid.

De vacature van bestuurslid technische zaken zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd op de Lightning website. Houd de Lightning site in de gaten voor deze vacature.

Verslag ALV 11 Oktober

Lightning Leiden Voorzitter Ad InterimDe ledenvergadering is op zaterdag 11 oktober jl. om 16:00 uur @LightningHome gehouden, er waren 4 bestuursleden, 13 leden aanwezig en vijf mandaten ontvangen.

Tijdens de vergadering werd de begroting gepresenteerd en goedgekeurd, bijzonderheid hierbij was extra informatie met betrekking tot het clubhuis, er dient namelijk € 2000 per maand aan omzet gedraaid te worden om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, alle leden dienen hierbij te helpen. Daarnaast is besproken dat het visiedocument zo goed als afgerond is, prioriteit bij Lightning ligt nu bij het uitbreiden van de caochingstaff en het ledenaantal.

De doelstellingen en successen van Lightning zijn per onderdeel binnen vergadering gedeeld, in het bijzonder werd er gestemd over verslaglegging in een medisch dossier waardoor er binnen de medische staff beter gewerkt kan worden. Verder loopt de bestuurstermijn van Karin Beij (als penningmeester) af waardoor deze taak medio december vacant komt en Karin Beij op Interim-basis tot de volgende ledenvergadering, medio maart, zal dienen.

Na de ledenvergadering hebben een 16-tal leden gebarbecued en een klein feestje gehouden.

De volgende ALV staat gepland op zaterdag 14 maart 2015. Reserveer deze datum alvast in je agenda.