Lightning Club van 100

Club van 100 2019
Dit jaar heeft de club van 100 haar donatie gedaan in de vorm een investering in het scorebord en de materiaalcontainer.
 

Donateurs 2019
Roy Hoogland, Marcel Krook, Familie Hildenbrant, Andy Bosma, Mark Tegelaar, Eimert van der Vliet, Bert van der Vliet, Peter Beij, Anna van der Klugt, Bart van der Klugt, Hans Wolvers, Drewes Tebbes, Mark Bright, Reneé Bright, Hans Spapens (in memoriam), Paul & Kaarina Bruines, Piet Beij (in memoriam), Dick van Hirtum, Team Walter, Ben Bouwman, Myriam Beck, Drewes & Elsbeth Tebbes, Jan Beij en Karin Beij.

Word lid van de Lightning Club van 100!
Een club van 100 is een bekend fenomeen in de sport- en verenigingswereld en vormt een effectieve manier van het generen van inkomsten voor de vereniging. De Lightning Club van 100 bestaat zoals de naam al zegt, uit 100 deelnemers. De leden van de Lightning Club van 100 vormen een elite club en dragen een warm hart toe aan American Football en in het bijzonder Lightning Leiden. Ieder lid betaalt jaarlijks honderd euro, die wordt gebruikt voor investeringen in de club. Dit geld is niet zomaar bestemd voor de clubkas. Het geld wordt geïnvesteerd in specifieke projecten binnen de club, waarvan alle leden (jeugd tot senioren) profijt hebben. Bijvoorbeeld de inboedel van het nieuwe clubhuis. Denk hierbij aan meubels, apparatuur en andere faciliteiten. Dit is het idee achter de Lightning Club van 100.

Wat krijgen de leden van de Lightning Club van 100 ervoor terug?
Het belangrijkste voordeel als lid van de Lightning Club van 100 is dat je met de geïnvesteerde honderd euro (of meer) een zetel verkrijgt. Je hebt hiermee inspraak (een stem) in toekomstige investeringen. Het stemmen op nieuwe projecten geschiedt op een democratische basis. Waarbij simpelweg de meerderheid van de stemmen van de leden van de Lightning Club van 100 bepalen welk verenigingsproject er gesteund zal worden. Iedereen kan nieuwe investeringsplannen indienen, uiteraard zullen deze plannen op een juiste wijze gepresenteerd moeten worden.

Verder word je jaarlijks uitgenodigd voor een speciaal buffet. Hierbij kunnen de Lightning Club van 100 leden elkaar ontmoeten, genieten van een hapje en een drankje, de doelen voor de toekomst bespreken en uiteraard worden zij bedankt voor hun deelname.

 

Naast inspraak in de investeringen en een uitnodiging voor het jaarlijkse buffet, verkrijg je een eervolle naamsvermelding op het Lightning Club van 100 bord bij de ingang van het nieuwe Lightning Leiden clubhuis. Hiermee worden de leden van de Lightning Club van 100 eervol vermeld en zal voor iedereen zichtbaar zijn wie Lightning Leiden een warm hart toedraagt. Tevens zal je digitaal worden vermeld op de website.
 

Hoe word je lid?
Lid worden van de Lightning Club van 100 is eenvoudig. Middels een inschrijfformulier (hieronder te downloaden), maak je als nieuw lid kenbaar dat je wilt deelnemen. Nadat het bedrag is overgemaakt op het juiste rekeningnummer, ben je officieel lid. Spoedig na het lidmaatschap zal je toegevoegd worden aan zowel het Lightning Club van 100 erebord bij de ingang van het clubhuis en aan de ledenlijst op de website. Hierbij geldt, wie zich als eerste inschrijft zal bovenaan het bord worden weergegeven. Daarnaast zal bij de vermelding op het bord de datum worden vermeld, zodat voor iedereen zichtbaar is vanaf welk moment het lid is toegetreden.

Je kunt je gedurende het gehele jaar inschrijven in de Lightning Club van 100. Het stemrecht gaat, nadat de minimale betaling is ontvangen, per direct in. Je kunt bij de eerstvolgende stemronde met behulp van je zetel(s), de stem(men) laten gelden.

De betaling geschiedt als volgt:
Bedrag(en) te storten t.n.v. Lightning Leiden in Leiden, o.v.v. club van 100 en overeenkomst nummer(s).
RABO BANK 32.25.90.167
IBAN NL04 RABO 0322 5901 67

Nadat beide partijen een overeenkomst hebben getekend. De overeenkomst heeft een uniek nummer welke altijd bij betaling en/of correspondentie vermeld moet worden. De overeenkomst wordt samen met de penningmeester van Lightning Leiden getekend en afgerond. Je krijgt vervolgens het unieke nummer.

 

Lightning Leiden – Inschrijfformulier Lightning Club van 100