Thunder Tournament VIII 2020 afgelast, maar terug in 2021!

Namens American Football Club Lightning Leiden en alle vrijwilligers die zich ieder jaar weer hard inzetten om het Thunder Tournament te organiseren, willen wij jullie voorzien van een update omtrent Corona ofwel COVID-19.

Na intens overleg heeft het bestuur van American Football Club Lightning Leiden helaas de zeer moeilijke beslissing moeten nemen om de 8e editie van ons prachtige en veel bezochte toernooi dit jaar niet te laten plaatsvinden.

Ondanks dat de wereld deels langzaam weer aan het opkrabbelen is na een lange periode van lockdown en social distancing, kan het bestuur niet voldoende inschatten of de omstandigheden in september geschikt zijn om te spelen. De organisatie van het toernooi neemt geen enkel risico met haar deelnemers en zet veiligheid en gezondheid als eerste prioriteit.

Het goede nieuws is dat wij ons nu volledig richten op de organisatie van de achtste editie van het toernooi in 2021! Het voelt gek en raar om een jaar over te slaan maar dit neemt niet weg dat we in 2021 alsnog Thunder Tournament VIII zullen organiseren. Blijf ons volgen, wij blijven jullie informeren!

Graag tot volgend jaar, blijf gezond, volg ons en bereid je voor op Thunder Tournament VIII – 2021!

Alle teams weer aan de slag!

Afgelopen maand mocht de jeugd weer voorzichtig starten met trainen. Training vond plaats met extra RIVM maatregelen. Zowel op het veld als daarbuiten zijn er regels bijgekomen zoals;

Houd 1,5 m afstand, breng je eigen spullen mee, thuis omkleden, etc. etc.

Door goede resultaten mag de jeugd vanaf 1 juni de anderhalve meter regel loslaten (let op: buiten de training is deze 1,5m nog steeds van kracht). Dit geldt tot de leeftijd van 18 jaar.

De gemeente heeft aangegeven er op toe te zien dat er geen ouders tijdens de trainingen op het sportpark aanwezig mogen zijn. Als sportclubs zich hier niet aan houden zal er een boete worden uitgeschreven. Hierbij roept Lightning Leiden alle ouders op om hun kind/kinderen bij het hek af te zetten en buiten het sportpark te wachten of naar huis te gaan tot de training afgelopen is.

Naast het vervallen van de afstandsregel tot en met 18 jaar op het veld is er nog meer goed nieuws. De seniors gaan weer starten met trainen. Ook zij moeten zich houden aan de regels van het RIVM. Dit betekent voor hen o.a. thuis omkleden, eigen spullen mee, thuis douchen. De kleedkamers en het clubhuis blijven ook voor de seniors tot nader order gesloten.

De trainingstijden zijn vanaf 1 juni als volgt:

Woensdagavond
19.30 – 21.00 Cadets & JT
20.30 – 22.00 SFF
Vrijdagavond
18.45 – 19.45 Peewees
20.00 – 21.00 Cubs
20.30 – 22.00 SFC

Yes!! Iedereen straks weer terug op het veld. Wij vragen je nogmaals om de regels op te volgen want alleen samen krijgen we het corona virus onder controle.

Lightning Leiden hervat de trainingen

Nu de regering heeft besloten een deel van de coronamaatregelen te versoepelen is het weer mogelijk om de trainingen deels te hervatten. Het zal voor een groot deel even wennen worden om aan de 1,5m afstand invulling te geven. Daarom heeft het bestuur besloten om met ingang van 13 mei alleen voor de jeugd te starten met de trainingen. De week zal er als volgt uit zien:

Woensdag 19.00-20.30 Cadets en JT
Vrijdag 18.45 – 19.45 Peewees
Vrijdag 20.00-21.00 Cubs.

Als dit goed verloopt is het idee om vanaf 1 juni ook de volwassenen weer op ons veld te laten trainen.

ALV uitgesteld ivm coronavirus

Het bestuur van Lightning Leiden heeft vanwege het coronavirus besloten om de Algemene Ledenvergadering van 19 mei uit te stellen. Volgens onze statuten zijn we verplicht om éénmaal per jaar, binnen 6 maanden na het afsluiten van het kalender jaar, een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden. Tot nu toe heeft deze ALV vaak tweemaal per jaar plaats gevonden, één in het voorjaar en één in het najaar. Op basis van de Corona-spoedwet heeft het NOC/NSF advies uitgebracht over uitstel van de ALV. Eén van de opties is om de ALV tot maximaal 4 maanden uit te stellen na de laatste datum die in de statuten staat voorgeschreven. Op grond hiervan heeft het bestuur besloten om de geplande ALV’s samen te voegen en dit jaar slechts één ALV te houden. De nieuwe datum voor de ALV is 15 oktober.
Wij hopen dat alle betrokkenen dan aanwezig willen en kunnen zijn.

Corona Virus legt competitie en trainingen stil

Zojuist is bekend gemaakt door de AFBN dat alle wedstrijden van zowel Full Contact als Flag worden afgelast tot nader order i.v.m. het Corona Virus.
Het bestuur van Lightning Leiden heeft besloten het advies van de AFBN, om ook alle trainingen stil te leggen, op te volgen.
Dit betekend dat met onmiddellijke ingang er niet meer getraind zal worden en er geen wedstrijden meer gespeeld zullen worden tot dit weer mogelijk is.
Wij houden jullie op de hoogte.